حمایت مهندس لطیف رستاد از دکتر غلامرضا تاجگردون

پاسخ مهندس لطیف رستاد به مطلب منتشر شده در هفته نامه 9 دی

(پرگاری که اختلال حواس پیداکند، بیضی ترسیم میکند) حمدوسپاس بی حد ،خدایی راسزاست که قانون عدل ،انصاف و اصول مساوات راگسترانیده است . امروزمطلبی را که در هفته نامه 9دی علیه بچه های استان منتشر گردیده ، مطالعه نمودم وآنچه خاطر اینجانب و هم استانی هایم را آزرده نموده، تهمت وافترابستن به فرزندان لایق وخدوم استان بوده که سالیان زیادی در رده های مهم وحساس مملکتی برای رشد،توسعه وسرافرازی ایران عزیز ازخود مایه گذاشتند. فرزندانی که رشدوبالندگی آنان نتیجه تعهدوشایستگی آنان بوده است.کسانیکه در این نوشتار،توسط قلم بدستی بی انصاف وحرمت شکن مورد هجمه قرارگرفته اند،هرگزباتخریب وتخطئه رقیبان مدارج مدیریتی را طی ننموده اند.بلکه بخاطر ضمیری پاک وگفتاری صادق از محرومترین نقطه این سرزمین قد علم کردند،وخود را به سیستم مدیریتی مملکت تحمیل نمودند. بدون شک نه تنها ما بعنوان هم استانیهای این عزیزان بلکه همه ی قوم لرودر شعاعی گسترده تر همه ی کسانی که قلبشان برای سربلندی واعتلای ایران زمین می طپد ،بداشتن چنین فرزندانی به خود میبالد . لذا این عمل زشت ،کریه ودور از منش انسانی ،که فرزندان ما را با بدترین الفاظ تخریب نموده اند ،محکوم وبه دست اندرکاران اجیر شده نشریه مذکور یادآوری می نماییم که امروزه عملکرد شما وهم قطارانتان باعث گردید تامیدان رقابت را برمردم تنگ وپای تدبیر آنان را لنگ نمایید. اکنون برکسی پوشیده نیست که فقر،فاقه،یاس ونامیدی مردم چیزی نیست جز رفتاروعملکردشما براریکه قدرت . ولی این را بدانید این رفتار ناشایست شما تا ابدالدهردر اذهان این ملت نقش خواهدبست واین ملت راه خود را با تدبیر ،تامل ،صبروحوصله به امید آینده ای بهتر واستقرار عدل وانصاف و رعایت اخلاقی که برمدار اندیشه ای آریایی استوار خواهد بود،میپیماید

/ 0 نظر / 31 بازدید