کلامی زیبا ازحاج غلامرضا تاجگردون

دو گروه ازمردم برای گرفتن وکیل مشکل دارند وبه آنان برای گرفتن وکیل برای دفاع ازخود در محکمه کمک میشود:

1- کسانی که جرمشان به گونه ای است که کسی وکالت آنها را قبول نمیکند واحتمال اینکه طرف نتواند از خودش دفاع نماید زیاد است. که دولت برای این افراد وکیل تسخیری میگیرد.

2- افرادی که توان مالی گرفتن وکیل را ندارند وبیم آن میرود  که در جریان محاکمه حقی ازآنان ضایع شود که دولت برایشان وکیل معاضدتی قرار میدهد.

بنظر من مردم ما جزو این دوگروه نیستند ولازم نیست هیچ کس وکیلی برایشان قرار دهد. مردم باید خودشان وکیلی را که میخواهند انتخاب کنند.

/ 0 نظر / 5 بازدید