بیانیه شماره 1 ائئلاف حامیان استانی دکتر غلامرضا تاجگردون

 بنام خداوند جان آفرین

حکیم سخن در زبان آفرین

مردم دلاور، فهیم وآگاه استان کهگیلویه وبویراحمد

نیک میدانیم که در طی سالیان پس از انقلاب شکوهمند اسلامی وبرقراری جمهوری اسلامی ایران نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رای مستقیم آحاد ملت انتخاب وروانه نهاد قانونگذاری میشدند.

کسانی به مجلس رفتند وپشت سر خود را نگاه نکردند تا دور بعد انتخابات وبسیاری هم نگاه کردند اما نگاه وتوجهشان در چهارچوب ایل وطایفه ومنطقه وحزب وگروهشان بوده است وبرخی نمایندگانی که دلسوز بودند ولی بدلیل نداشتن زیر بنای فکری علمی قوی ، مسیر برنامه ریزیها وتصمیمات سیاسی اقتصادی استان را به سمت وسویی بردند که آن شد که اینک پس از گذشت سالها وعلیرغم تلاشهای حداکثری نظام جمهوری اسلامی برای رفع محرومیت از چهره استان متاسفانه فقر ونداری وکمی امکانات وبیکاری  همچنان بخش عمده ای از استان مارا آزار میدهد.

صنایع کارگر محور در استان ما فاقد جایگاه بوده وعلیرغم ارتقاء تعداد دانش آموختگان  همچنان بیکاری دامن قشر جوان ومیانسال استان مارا گرفته است وچشم انداز مثبتی نیز در رویاروی خود نمی بینیم. 

این سوال برای همه ما مطرح بوده است که نمایندگان ما در مجلس به چکاری مشغول بوده اند ؟ چه تجاربی در مدت نمایندگی خود کسب کرده اند ؟گزارش فعالیت آنان در حوزه تصمیم سازی  اقتصادی سیاسی چه بوده است؟ اگر خدمات حاکمیتی نظام را در توسعه کلی کشور که منتج به بهره مندی جغرافیای محیطی استان ازبرخی طرحها وپروژ های مستثنی کنیم در حوزه استان چه اقدامات و فعالیتهایی برای توسعه استان وگسترش اقتصادی منطقه صورت گرفته است  وسهم نمایندگان استان  از این تصمیم سازی ها چه بوده است؟

البته کسی نمیتواند منکر خدمات ارنده ومحرومیت زدایی از چهره استان پس از انقلاب اسلامی گردد ولی توزیع نامتناسب همین خدمات نیز باعث عدم توازنهایی در رشد برخی مناطق نسبت به سایر مناطق شده است. 

بیشک انتخاب نمایندگان ازسوی ما در برخی دوره ها نامناسب بوده است  وتکرار صرفا اسامی برخی افراد در دورهای بعدی باعث شد که هم وغم برخی نمایندگان معطوف به حفظ کرسی در مجلس شورا شود ومتاسفانه برخی از نمایندگان خود نیزبعنوان مانع توسعه و ترمز اجرای تصمیمات کلان در استان نیز بوده اند.

این درحالی است که تمام شرایط برای گام برداشتن استان در ریل توسعه آماده ومهیا بوده است.منابع طبیعی بکر، آب وهوای چهار فصل, ذخایر عظیم گاز ونفت ومعادن وکانیهای فلزی ، موقعیت سوق الجیشی ترابری ،نیروی انسانی کارگری ارزان وخیل تحصیلکردگان ومتخصصین بومی ومهمتر از همه عزم واراده  مسئولین نظام  جمهوری اسلامی همه وهمه میبایست بعنوان زیربنا تحولات عظیم اقتصادی در استان عمل مینمود.

انتخاب افراد فاقد مهارت تصمیم گیری وبرنامه ریزی وغیر متخصص باعث شد که برخی افراد نماینده دچار روزمره گی شد ووقت  ودوران نمایندگی خود را صرف باندبازی واداء سیاسیون را در آوردن نمایند .

آیا وقت آن نرسیده است که همه مردم استان دست به انتخاب آگاهانه زده وکسانی را انتخاب نمایند که علاوه بر دارا بودن شرایط عمومی  نمایندگی دارای تخصص علمی وتجارب وسیع برنامه ریزی ونظارتی واجرایی باشند ؟ اگر اینگونه است ما توصییه میکنیم بدون در نظر گرفتن اینکه زادگاه ما کجاست  وبه کدام شهرستان تعلق داریم به کسی فکر کنیم که میتواند خوب فکر نماید وخوب پیگیری ونظارت کند و ارزشیابی امور را وظیفه خود بداند واز همه مهتر در مباحث اقتصادی وحتی سیاسی قدرت تعامل با سیاسیون وبرنامه ریزان وتصمیم گیران مملکت را نیز دارا باشد؟ آیا شما کسی را میشناسید که این ویژه گیها  را یکجا داشته باشد وعاشق خدمتگزاری به مردم نیز باشد ومجموعه نظام نیز خواهان و موافق حضور اودر عرصه تصمیم سازیها  نیز باشند.

ما دکتر غلامرضا تاجگردون کاندیدای حوزه انتخابیه گچساران وباشت را به شما معرفی مینمائیم  .والبته شما نیز با ما همفکر هستید. انتخاب آگاهانه ما میتواند مارا در فرداها سربلند وسرفراز نماید

/ 0 نظر / 5 بازدید