12 اسفند همه در گچساران

همه خواهندآمد. لاهوتی منطقیان هم از کهگیلویه می آیند . باکاروانی ازعشق واحساس به آنچه که رایحه اصلاحات دارد. از بهمئی خواهند آمد .دسته دسته از بویراحمد ودنا به گچساران خواهند رفت. انچنان که طوفان اصلاح طلبان خیمه وخرگاه رقیبان را در نوردد. قدرت نمایی خواهیم کرد وقدرتمندانه رای خواهیم داد.

کمی زودتر خواهیم رفت وورای خود را ابتدای وقت به صندوق خواهیم ریخت. 12 اسفند دوباره  یاد یاران اصلاحات را گرامی خواهیم داشت. دوباره گرد هم خواهیم آمد.در گچساران .اینبار تاجگردون چشم انتظار قدوم شماست. 

/ 0 نظر / 15 بازدید