آخرین خبر از وضعیت صلاحیت موحد

موحد همراه با7نماینده  مشهور دیگر رد صلاحیت شده سه روز مهلت دارند اعتراض خود را به شورای نگهبان ارائه نمایند. رایزنیهایی با هدف تایید کردن موحد در حال انجام است.  او شاید برگردانده شود.هواداران موحد منتظر باشند.

/ 0 نظر / 14 بازدید