مسئولیتها

*1368عضو شورای جهاد دانشگاهی دانشگاه اقتصاد شهید بهشتی

1369 معاون دفتر مطالعات و تحقیقات سیاست‌های مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی 1370 مدیر کل دفتر تحقیقات و سیاست‌های مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی

73 ـ 1371 رییس سازمان برنامه و بودجه استان کهگیلویه و بویراحمد

80 ـ 1373 رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی فارس

83 ـ 1380 معاون امور مجلس و استان‌های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

84 ـ 1383 معاون امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی 85 ـ 1384 مشاور رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور 1385 مسئول هماهنگی امور اجرایی طرح‌های حوزه پارس جنوبی در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

1385تاکنون عضو هیأت علمی مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی و مدرس دانشگاه

/ 0 نظر / 4 بازدید