رسالت بزرگ تاجگردونیها

خیلی ها از ما سوال کرده اند که بعنوان یک حامی استانی  تاجگردون چه کاری را باید انجام دهند؟!

پاسخ ما برای این دوستان این است:

- تبیین ابعاد گوناگون شخصیت علمی اجتمائی دینی وسیاسی ایشان برای آحادمردم بطوریکه افرادبتوانند با فراغ بال وبا نهایت اطمینان به انتخاب ایشان بپردازند.

- اقدام به هرگونه فعالیت تبلیغی قانونمند جهت معرفی ویژ ه گی های منحصر بفرد  حاج غلامرضا تاجگردون

- گفتگو با دوستان وبستگان ونزدیکان جهت اطلاع رسانی به آنان در خصوص لزوم مشارکت فعال در عرصه انتخابات واهمیت هر برگ رای واینکه در روز رای رای گیری تک تک آراء در موفقیت دکتر تاجگردون چقدر میتواند تاثیر گذار باشد.

- انجام هرگونه کمک در ایجاد وبسط ارتباط رودرو بین دکتر تاجگردون و اقشار وگروهها وخانوارها

- ما وظیفه داریم در روز12 اسفند خودرا به نزدیکترین صندوق  رسانده وبر گلبرگهای رای بنویسیم: حاج غلامرضا تاجگردون

/ 0 نظر / 4 بازدید